Ładowanie...

Kasowanie danych

Twoje dane będą bezpieczne

Kasowanie danych z dysków twardych

Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie odzyskiwania i przetwarzania danych. Wiedza ta pozwala nam świadczyć skuteczne usługi nieodwracalnego usuwania danych z nośników magnetycznych. W procesie fizycznego niszczenia danych używamy rozwiązań które jako jedyne posiadają certyfikat Służby Kontrwywiadu Wojskowego, potwierdzający skuteczność działania. Technologia ta przeszła testy i badania laboratoryjne z wynikiem pozytywnym, przeprowadzone m.in. przez: Instytut Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Laboratorium Bezpieczeństwa Pracy Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Laboratorium Badawcze i Wzorujące Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG. Nasze rozwiązania spełniają wymogi PN-ISO/IEC 27001:2007 w zakresie niszczenia nośników magnetycznych.

Stosowane przez nas degaussery posiadają wskaźnik kontroli energii wyładowania impulsu magnetycznego, co gwarantuje za każdym razem pełną moc pola magnetycznego użytego do kasowania nośnika.

Usługę kasowania możemy wykonać w Laboratorium lub bezpośrednio w siedzibie klienta. Każdy proces kasowania zakończony jest wystawieniem certyfikatu potwierdzającym nieodwracalne usunięcie danych z nośników. Skasowane nośniki możemy poddać dalszemu bezpiecznemu recyklingowi.

Parametry techniczne usługi:

Rodzaje kasowanych nośników – Dyski twarde 2,5’, 3,5’, dyskietki, taśmy magnetyczne DLT, LTO, 3490 i inne

Generowane pole magnetyczne – 9 000 Gaussów / 9 000 Oe

System rozmagnesowywania – Pojemnościowy, wyładowujący zapewnia duży impuls przy umiarkowanym, rozciągniętym w czasie, poborze prądu z sieci.

Porady
W celu dodatkowego potwierdzenia skuteczności naszych rozwiązań, możemy wykonać ekspertyzę skasowanego nośnika pod kątem możliwości odzyskania danych. Nasze laboratorium wyposażone jest w najnowsze technologie co w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem gwarantuje najwyższy poziom usług.